Ik heb in de jaren een ontwikkeling doorgemaakt van      formeel-abstract werk naar meer gelaagde associatieve werken.
Zo maak ik veelal beelden met een poëtisch-verhalende inslag, die ik ook wel metaforen noem.
Het zijn werken waarin bijvoorbeeld menselijke fragmenten worden geïsoleerd, uitvergroot of in een andere context geplaatst.
Ik zet een spanningsveld neer. Naast herkenning verwarring.
Ook mythen, sprookjes, archetypen en autobiografische elementen vinden een vertaling in mijn werk.                  

Recensie uit Haarlems Dagblad                                                          Karien Froeling aan het werk                               
door Wim De Wagt: Weemoed.

“In Froelings werkwijze speelt figuratie (tegenwoordig) een belangrijke rol. Uit haar beelden of constructies spreekt zoiets als ‘Sehnsucht’ – weemoed die is opgebouwd uit het standaardrepertoire van de romantiek: sokkels met menselijke fragmenten, vrouwelijke borsten die gestreeld willen worden, een hoofd in een glazen kistje, een ijle ladder met omhoogklauwende handjes.
Als het niet zo knap gedaan was, zou je er vreselijk om moeten lachen. Froeling bewaart evenwel het evenwicht tussen ernst en kitsch. Dat komt doordat ze haar beelden een serieuze, persoonlijke lading geeft.”

De tegenstellingen waaruit mijn werk voortkomt, laat ik (vaak onbewust) ook voortbestaan in de keuze van mijn materialen. Zo beschilder ik klassiek brons wel met acrylverf, combineer staal met bewegelijk rubber, ‘bevroren’ foto’s in epoxy.

Naast autonoom werk, maak ik ook werk in opdracht. Dit al of niet in samenspel met de opdrachtgever.
Zo maak ik o.a. grafmonumenten, relatiegeschenken, bronzen en penningen.
Naast aankoop van werk bied ik de mogelijkheid om enkele werken te huren.

Karien Froeling - beeldend kunstenares

lesbrieven / lezingen / rondleidingen

Voor scholen of instellingen en ook voor particuliere initiatieven kan ik lesbrieven, lezingen of rondleidingen maken.
Dit vaak in samenspel met een lopende expositie, zoals:

  • Project ‘Droom & Daad’.
    Voor het Kunst-en Cultuurtraject van het Centrum voor de Kunsten VAK in Delft heb ik met een collega-beeldhouwster een lesbrief ontwikkeld. Deze lesbrief met docentenhandleiding bestond uit een rondleiding annex kijk- en verwerkopdrachten rondom een beeldenexpositie.
    In de Hortus Botanicus TU te Delft werden hierbij workshops gegeven aan klassen uit de onderbouw van middelbare scholen in de regio.
  • Poezieproject ‘Kasteeljuweel’ bij het Muiderslot, waarbij dat jongeren, gedichten en beeldende kunst worden verenigd. www.muiderslot.nl
  • Karien Froeling - beeldend kunstenaresStraatkunst Laren. Naast deelnemend kunstenaar begeleid ik als docente leerlingen van College de Brink in een straatkunst-project. www.straatkunstLaren.nl

werken

Scroll to Top